Aktuelnosti
2012.
O nama
Sertifikati
Kontakt i PDV obrazac
Web mail
Preduzeće za puteve "Beograd" a.d. -u restrukturiranju
Beograd, Vidska 24
Saziv za redovnu sednicu (zakazanu za 29.06.2012.) Skupštine akcionara PZP Beograd a.d. - u restrukturiranju (30.05.2012.)
Predlog akata (30.05.2012.)
Odluke Skupštine akcionara PZP Beograd a.d. -u restrukturiranju održane 29.06.2012.
Finansijski izveštaji za 2012. godinu (30.04.2013.)
Finansijski izveštaji za 2012. godinu - konsolidovani
Finansijski izveštaji za 2012. godinu (30.04.2013.)

Finansijski izveštaji za 2012. godinu i napomene

Izveštaj revizora

Izjava
Aktuelnosti2012.O namaSertifikatiKontakt i PDV obrazacWeb mail