Aktuelnosti
2012.
O nama
Sertifikati
Kontakt i PDV obrazac
Web mail
Preduzeće za puteve "Beograd" a.d. -u restrukturiranju
Beograd, Vidska 24
Saziv za redovnu sednicu (zakazanu za 29.06.2012.) Skupštine akcionara PZP Beograd a.d. - u restrukturiranju (30.05.2012.)
Predlog akata (30.05.2012.)
Odluke Skupštine akcionara PZP Beograd a.d. -u restrukturiranju održane 29.06.2012.
Finansijski izveštaji za 2012. godinu (30.04.2013.)
Finansijski izveštaji za 2012. godinu - konsolidovani
Odluke Skupštine akcionara PZP Beograd a.d. -u restrukturiranju održane 29.06.2012.

Izveštaj o bitnom događaju održanoj skupštini 29.06.2012.g
Zapisnik komisije za glasanje
Odluka Skupštine S.VIII-2
Odluka Skupštine S.VIII-3
Odluka Skupštine S.VIII-5 
Odluka Skupštine S.VIII-6 
Odluka Skupštine S.VIII-7 
Odluka Skupštine S.VIII-8 
Odluka Skupštine S.VIII-9 
Odluka Skupštine S.VIII-10 
Odluka Skupštine S.VIII-11 
Odluka Skupštine S.VIII-12 
Odluka Skupštine S.VIII-13 
Odluka Skupštine S.VIII-14 
Odluka Skupštine S.VIII-15 
Odluka Skupštine S.VIII-16
Odluka Skupštine S.VIII-17
 


Aktuelnosti2012.O namaSertifikatiKontakt i PDV obrazacWeb mail